home
arrow Usługi arrow Dla klienta indywidualnego arrow Prawo pracy arrow Sprawy o przywrócenie do pracy i odszkodowanie

Prawo pracy

Sprawy o przywrócenie do pracy i odszkodowanie

Należy pamiętać, że w sytuacji otrzymania rozwiązania umowy o pracę od pracodawcy, niezależnie od tego, czy rozwiązanie umowy zostało złożone za wypowiedzeniem, czy też ze skutkiem natychmiastowym, pracownik ma zawsze 21 dni na złożenie odwołania do sądu pracy. Termin ten liczony jest od daty doręczenia pracownikowi oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę. Jego zachowanie jest niezwykle istotne, bowiem złożenie odwołania po upływie terminu, nawet jeżeli jest ono merytorycznie uzasadnione, spotka się z jego oddaleniem przez sąd ze względu niedochowanie warunku formalnego, tj. terminowego zwrócenia się do sądu z roszczeniami przeciwko pracodawcy.


Nie każde rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę może okazać się skuteczne. Za każdym razem sąd w następstwie złożenia przez pracownika odwołania od wypowiedzenia szczegółowo weryfikuje podstawy i przyczyny tego wypowiedzenia. Pracodawca jest zobowiązany do podania w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem uzasadnionej, konkretnej i realnej przyczyny tego rozwiązania. Sąd sprawdza natomiast, czy takie przesłanki wystąpiły. W tym celu przeprowadzane są dowody m.in. z zeznań świadków oraz stron, tj. pracownika i pracodawcy. Ustalenie przez sąd, że podana przez pracodawcę przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę jest nieuzasadniona, bądź w rzeczywistości nie zaistniała, może skutkować przywróceniem pracownika do pracy, a także zasądzeniem na jego rzecz zaległego wynagrodzenia (z pewnymi ograniczeniami) bądź też odszkodowania.


Pracownik dysponuje również szeroką ochroną przed rozwiązaniem umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia. W takim przypadku, aby rozwiązanie umowy o pracę mogło być uznane za skuteczne pracodawca musi w toku procesu wykazać, że pracownik dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, popełnił przestępstwo uniemożliwiające dalsze zatrudnienie na zajmowanym stanowisku (jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem), bądź też że pracownik w sposób zawiniony utracił uprawnienia konieczne do wykonywania pracy na danym stanowisku. Jeżeli pracodawca nie wykaże, że zaistniała któraś z powyższych przesłanek, sąd pracy będzie mógł orzec o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednio zajmowanym stanowisku. W takim przypadku pracownikowi przysługuje również wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, maksymalnie za 3 miesiące. Pracownik może też żądać od pracodawcy stosownego odszkodowania.

Wróć

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji na stronie: Polityka plików cookies.