home
arrow Polityka przetwarzania danych osobowych

Polityka przetwarzania danych osobowych

1. ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

 1. Czesław Błażyca, prowadzący działalność gospodarczą jako Kancelaria Adwokacka adwokat Czesław Błażyca z siedzibą w Żorach, al. Jana Pawła II 25, 44-240 Żory;
 2. Michał Błażyca, prowadzący działalność gospodarczą jako Kancelaria Adwokacka adwokat Michał Błażyca z siedzibą w Żorach, al. Jana Pawła II 25, 44-240 Żory,
 3. Krzysztof Smętek, prowadzący działalność gospodarczą jako Kancelaria Adwokacka adwokat Krzysztof Smętek z siedzibą w Żorach, al. Jana Pawła II 25, 44-240 Żory
 4. Małgorzata Łodzińska, prowadząca działalność gospodarczą jako Kancelaria Adwokacka adwokat Małgorzata Łodzińska z siedzibą w Pszczynie,

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez tę kancelarię, która świadczy usługi prawne na Państwa rzecz.

Z każdym z Administratorów można się skontaktować pod adresem wskazanym powyżej lub pod numerem telefonu 32 4346266.

2. CELE, PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA I OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. Usługi prawne – w przypadku świadczenia usług prawnych, w tym udzielania porad i reprezentowania w postępowaniu sądowym każdy z administratorów przetwarza dane osobowe klientów w celu realizacji usługi, na podstawie zawartej umowy lub w celu wykonania obowiązku prawnego wynikającego z przepisów w zakresie udzielania pomocy prawnej z urzędu. Dane przetwarzane w związku ze świadczeniem usług prawnych będą przechowywane zasadniczo przez okres 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowania, w którym dane zostały zebrane.
 2. Korespondencja (tradycyjna i mailowa) – każdy z Administratorów przetwarza dane osobowe podane w korespondencji, która nie jest związana z zawartą umową lub świadczoną usługą w celu obsługi załatwienia sprawy, której dotyczy korespondencja i komunikacji z adresatem lub nadawcą, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu każdego z Administratorów. Dane wynikające z korespondencji niezwiązanej ze świadczonymi usługami przechowujemy zasadniczo przez okres roku.
 3. Wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa – każdy z Administratorów może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego. Będziemy przechowywać dane przetwarzane w tym celu co do zasady przez okres 6 lat.
 4. Dochodzenie roszczeń – każdy z Administratorów może również przetwarzać dane osobowe w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu każdego z Administratorów. Dane przetwarzane w tym celu będą przechowywane przez czas do przedawnienia roszczeń.
 5. Dane kontrahentów, ich przedstawicieli, osób kontaktowych – w związku z zawieraniem umów w ramach prowadzonej działalności, każdy z Administratorów pozyskuje dane kontrahentów, które przetwarza na podstawie zawartej umowy, jak również otrzymuje od kontrahentów / klientów dane osób zaangażowanych w realizację takich umów (np. osób uprawnionych do kontaktu). Dane te są przetwarzane w celu sprawnego i prawidłowego wykonania umowy, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego celu każdego z Administratorów. Dane kontrahentów i innych osób, przetwarzane w związku z umową zawartą z kontrahentami, będę przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy zawartej z kontrahentem.
 6. Formularz kontaktowy. Formularz kontaktowy prowadzony jest wspólnie dla wszystkich kancelarii współpracujących pod marką Błażyca Smętek. Współadministratorami danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym są: 1) Czesław Błażyca, prowadzący działalność gospodarczą jako Kancelaria Adwokacka adwokat Czesław Błażyca, 2) Michał Błażyca, prowadzący działalność gospodarczą jako Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Błażyca, 3) Krzysztof Smętek, prowadzący działalność gospodarczą jako Kancelaria adwokacka Krzysztof Smętek 4) Małgorzata Łodzińska, prowadząca działalność gospodarczą jako Kancelaria Adwokacka adwokat Małgorzata Łodzińska. Z każdym z Administratorów można się skontaktować pod adresem e-mail: biuro@kancelariablazyca.pl, telefonicznie pod nr tel. 32 4346266 lub pisemnie na adres al. Jana Pawła II 25, 44-240 Żory. Państwa dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy i obsługi zapytania, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratorów, polegającego na właściwej obsłudze naszych klientów oraz udzielaniu odpowiedzi na otrzymane zapytania. Dane będą przechowywane przez okres roku, chyba że ich przetwarzanie będzie niezbędne w innych celach.

3. ODBIORCY DANYCH

Podane dane osobowe mogą zostać ujawnione przez każdego z Administratorów podmiotom zewnętrznym, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi księgowe, operatorom pocztowym.
Dane osobowe mogą również zostać ujawnione właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. PRZEKAZANIE DANYCH POZA Europejski Obszarem Gospodarczym („EOG”)

Administratorzy nie przekazują przetwarzanych danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

5. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Osobom, których dane przetwarzamy w celach określonych w punkcie 2 przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania;
 3. prawo do usunięcia danych;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania;
 5. prawo do przenoszenia danych w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą;
 6. prawo sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą może w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – przetwarzaniu Danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 7. prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 8. prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba której dane dotyczą może złożyć skargę do organu nadzorczego. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Żądanie dotyczące realizacji praw powyższych praw przysługujące wobec Administratorów prosimy przesyłać na adres mailowy: biuro@kancelariablazyca.pl lub pisemnie na adres Administratorów wskazany powyżej.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Aktualna wersja Polityki obowiązuje od 01.01.2020

Wróć

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji na stronie: Polityka plików cookies.